Sunday, October 24, 2010

A mix bag / En påse blandat...

Pelle in his indian outfit that he got from my friend Jen. He found it in his wardrobe the other day and it has been hard to convince him not to wear it ALL THE TIME after that.
Pelle i indiska kläder som han fått av min vän Jen. Han hittade dom i sin garderob häromdagen och sen dess har det varit svårt att övertyga honom att ha något annat på sig.

Pelle and his new friend the owl called "A little bit big" (named that since the dinosaur is "BigBig" but he didnt like my suggestion of calling the owl "Little").
Pelle och hans ugglevän "A little big big" (namnet kommer sig av att Max dinosaur heter "BigBig" men Pelle gillade inte mitt förslag att ugglan kunde heta "Little")

Neighbours. / Grannar.No comments: