Thursday, July 29, 2010

Visitor from outer space / Besök från yttre rymden


The Cat / Katten

So, we have got ourselves a cat. After a morning of excitment discussing if we really should get this supersuper cute puppy that was in the paper one morning we decided that it might really be bad timing to get a puppy when J is going away for 3 and half weeks to South America AND we were planning to go away for three days to Hamilton. Soooo - we got a cat. Jesses reason: to chase mice. Lisas reason: to love & cuddle. Anyhow - it is a fabulous cat that puts up with a lot of stuff from the boys before it hides away under the fire which is the spot we have agreed to let the cat get some quiet time in. He is cute. He is Rocketjump (Max wanted it to be Jump and Pelle wanted it to be Rocket - so Rocketjump it is!).

Så vi har gått och skaffat katt. En morgon, efter en spännande diskussion om vi verkligen skulle skaffa en jättejättefin liten valp (alltså en RIKTIGT hund) som fanns annonserad i tidningen bestämde vi oss trots allt det var dålig tajming att skaffa hund precis innan J ska ge sig av 3 och en halv vecka till Sydamerika OCH vi redan hade en resa inplanerat på 3 dagar till Hamilton. Såååå - vi skaffa en liten kisse. Jesses inställning: den kan jaga bort mössen. Lisas inställning: den kan man gosa och mysa med. I vilket fall så är det en fantastisk katt som går med på det mesta som pojkarna utsätter den för innan den hoppar in under bland veden där vi har bestämt är kattens fristad. Han är fin. Han är Rocketjump (Max ville att den skulle heta Jump och Pelle ville att den skulle heta Rocket - så Rocketjump fick det bli!).

Wednesday, July 28, 2010

Its been a tad cold lately / Det har varit lite kallt på sistone

And this is what Max thinks about that!
Och såhär tycker Max om det.


And for Pelle - there are no such thing as bad weather, he always loves to be outdoors.
Och Pelle - det finns inga dåliga väder bara dåliga kläder.

Frost

Eggs & umbrellas / Ägg & paraplyer

Max is under the umbrella & Pelle is full speed ahead with the egg delivery.
Max under paraplyet & Pelle i högsta fart med äggleveransen.

Dino - cold in Strahan/kall i Strahan

... but its warm and cosy in pappas jacket!
...men det är varmt och mysigt att pappas jacka!

Welcome! Välkomna!

ENG: I welcome you to this fresh brand new blog - now in both English and Swedish! Keeping the Swedish although most of you - my family & friends - can understand and read English perfectly. But there might be times that I can be lost in translation and you can regognize me better in my native tounge whereas you English speaking people are used to my confused rambling English. So welsome to this blog for all and everyone to enjoy!

SVE: Jag välkomnar er till denna alldeles nya blogg - nu både på engelska och svenska. Jag behåller svenskan även om dom flesta av er - familj & vänner - både förstår och läser engelska alladeles utmärkt. Kasnke kan det vara så att man tappar bort känslan i översättningen - att ni inte känner igen mig. Di enspråkiga är så vana vid min något förvirrade och hopskramlande engelska men ni - ni ska få er Lisa på svenska. Så välkomna alla till denna blogg för alla och envar!