Monday, February 28, 2011

Nu star rummet klart! / The room is ready!

Princessrummet star redo for dig Sara! Kontoret har flyttats in i sovrummet och detta rummet kommer vara ditt nar du ar har - kan knappt vanta. Cindi kommer testa det pa onsdag kvall sa att allt ar ok. Jesse fragade mig haromdagen varfor jag alltid kallar dig gulliga Sara - han far val se - pa sondag!

The princess room is ready for you Sara! The office has been moved into our bedroom and this will be all yours for your stay with us - cant wait to see you. Cindi will check it out for you this Wednesday to see that it is all ok.

Wednesday, February 23, 2011

Other mixed events / Annat gott & blandat

Project: emptying Jesses boat of water / Projekt: tomma Jesse bat pa vatten


Hello goodlooking! / Hej fining!


Plumber or circus artist - what's your guess? / Rormokare eller cirkusartist - vad tror ni?

And finally - I am a proper Aussie Aussie Aussie -/ Swede off course!

Och sa antligen - jag ar en riktig australiensare - och svenska saklart!

So - my life right now is all about these boys - all day long. Fishing, jumping, screaming, eating and all the rest - and I love them so SO much!

Sa - mitt liv - just nu handlar mest om dessa pojkar - hela langa dagen. Fiska, hoppa, skrika, ata och allt det andra - och jag alskar dom sa SA mycket!

Sa ar det!

Puss pa er! Lisa

Pelle gar i skolan / Pelle is a school boy

Medans jag nervost vantade att Pelles forsta skoldag skulle vara till anda akte jag, Max och Dino till Pip & lekte med Iris och Monty.

Whilst I was nervously waited all day to pick Pelle back up from school me, Max and Dino went to Pip and played with Iris and Monty.Och har ar han - varldens snyggaste, finaste, coolaste skolkille.

Here he si - THE most beautifulest, coolest and best schoolboy ever.


835 Ten Mile Track, Springfield, TAS 7260

is our address and before Jesse took of to America he made us this beautiful mail box - so send us something to pick up in our house!

ar var adress och innan Jesse drog till Amerika snickrade han ihop denna fina lilla postlada (hus) at oss - sa skicka oss nagot sa vi kan ga och hamta det i vart fina lilla hus!


And speaking of Jesse being gone - we use the opportunity to eat lunch on the back of his work truck... just for fun!

Och pa tal om att Jesse ar borta sa anvander vi detta som ett ypperligt tillfalle att ata lunch bak pa hans lastbilsflak... bara for skojs skull!

Birthday dinner for Cindi at our place / Fodelsedagsmiddag for Cindi hemma hos ossThe cheeky little Dino / Luringen Dino
There are many ways to sit in a high chair ladies and gentleman.
Sa manga olika satt att sitta i en stol - kolla bara.

Facepainting


Sometimes I am struck with my brilliance - like when I facepainted Pelle... and Max - so much patience and look at the artistic skills.

Ibland slas jag av min egna briljans - som tex nar jag malar Pelle ... och Max - sa mycket talamod och kolla bara in konstverken.

Beach camping is the best! / Att campa pa beachen ar bast!

Dino - a clear talent - en talangfull liten kille.

Pelle - water lover! - alskar vatten!


Camping cupboard and the sneaky little Dino. / Campingskafferiet och den lille lurige Dino.


We love camping with the sound of the waves. The end.

Vi alskar att campa till ljudet av vagskvalpet. Slut.

Way back in January

I made these (well, Pete made all the woodwork - thanks Pete) prizes for the Sandsculpting Competition at the Bridport Splash event.
Jag gjorde dessa priserna till sandskulpturtavlingen pa Bridport Splash i januari - tillsammans med svarfar som gjorde allt slojdandet.

You know... / Ni vet...

You know that feeling that can sneek up on you when you have pushed something forwards on and on and on again. Well - thats where I am with my blogging - but tonight is the night ladies and gentleman - the revival of lisashomesweethome - welcome back!

Ni vet den dar kanslan som kan smyga sig pa nar man skjuter nagot pa framtiden igen och igen. Det ar det som har hant och for att det inte ska bli - "vad bidde det da da? ja det bidde ingenting" - sa ar detta kvallen det ska ske - aterkomsten av lisashomesweethome - valkomna tillbaka!

LOVE
Lisa