Sunday, October 24, 2010

Derby River Derby

Every year since a long long time ago there has been a raft race in Derby and this year it all happened on Pelles birthday. ArborTas had a team in the multi and - with only one man falling of the raft - came in second!

I alla år sen mannaminne har det funnits en flodforsränningstävling - om det nu heter så - i Derby och i år var det på Pelles födelsedag. ArborTas fixade ihop en flotte och - med endast en man mindre från starten - kom in som stolt tvåa i loppet.
ArborTas in the lead!
ArborTas leder!

ArborTas team

No comments: