Friday, September 17, 2010

What we do to make time fly / Vad vi gör för att få tiden att flyga iväg

Give eachother a ride in the wheelbarrows. / Kör varandra i skottkärror.

Go for a drive and look at the cute piglets at the pig farm nearby. / Kör en liten runda och kollar in di söta griskultingarna närsgårds.


But most of all we build with blocks. / Och framför allt bygger vi mycket.2 days til Jesse comes back and we are all getting a bit excited about it. / 2 dagar tills Jesse kommer hem, vi är all lite stolligt uppspelta!

1 comment:

Kinga said...

Jag är grymt impad av att du klarar av 3 små gryn själv i så många dagar! Du är ju bäst du fina Lisa! Stor kram till dig och dina killar!